¿Som el teu partit?

¿Penses que la Comunitat Valenciana necessita un partit polític propi i autonomiste?

¿T’identifiques en la denominació històrica de Regne de Valéncia?

¿Creus que es pot aplicar una política mijambiental raonable i una transició ecològica sostenible més allà de cacicades impositives, excessos peatonalisadors i carrils bici indiscriminats?

¿Te consideres constitucionaliste?

¿Penses que la Comunitat Valenciana pot ser el motor econòmic  d’Espanya?

¿T’identifiques en l’històrica Real Senyera coronada, bandera de tots els valencians des del sigle XIV?

¿Penses que les polítiques desenrollades pels successius governs nacionals perjudiquen els interessos de la societat valenciana?

¿Te posiciones a favor del bilingüisme / trilingüisme en el sistema educatiu valencià?

¿Eres conscient de que els partits de matriu nacional no tenen capacitat de donar solució específica a molts dels problemes del poble valencià?

¿Estàs a favor de la divisió de poders, el respecte a la propietat privada, el mercat lliure, la llibertat d’associació i l’autonomia de les persones?

¿Creus necessari el foment i l’exigència de major respecte a l’identitat valenciana?

¿Te consideres una persona tolerant, a favor de la diversitat i de les llibertats?

¿Creus que la gestió dels diners públics i de les institucions se pot millorar en térmens d’eficiència, racionalitat i honradea?

¿Consideres que l´autonomisme valencià ha d’estar representat en totes les institucions (Parlament Europeu, Senat, Congrés, Generalitat, diputacions i ajuntaments)?

¿Te pareix indecent que els diners de tots els valencians acaben en mans d’entitats, organisacions i empreses que fomenten el pancatalanisme i subvertixen l’identitat valenciana?

¿Creus que la gestió eficient dels servicis públics bàsics i les polítiques de protecció contra l’exclusió es poden complementar perfectament en polítiques de baixa pressió fiscal i el foment d’un entorn econòmic favorable a l’actividad empresarial i el mampreniment?

¿Creus que Valéncia Unida pot aplegar a representar la teua veu en les institucions?

¿Consideres que als agricultors valencians se’ls perjudica en certs tractats europeus que permeten l’entrada de productes extracomunitaris en laxos estàndarts fitosanitaris i de calitat?

¿Creus que és important consumir productes valencians?

¿T’has donat conte que l’activitat política valenciana està excessivament crispada i que el nivell dialèctic és massa agressiu, a causa de la presència de determinats partits en les institucions?

 Si has respost SÍ a lo manco a quinze d’estes vint preguntes, benvengut a VLC Unida: podem i volem ser l’altaveu de les teues idees i opinions en les institucions, conta en nosatros per ad açò. Pots afiliar-te a VLC Unida descarregant la documentació necessària en est enllaç (enllaçar a afiliació o descàrrega directa d’un .zip en els docs necessaris).

Si encara no has decidit que VLC Unida siga el teu partit, pero vols estar informat de totes les nostres propostes i activitats per a prendre una decisió en el futur, subscriu-te als nostres bolletins d’informació, com el que tens a continuació.