Lizondo: «La RACV mereix un reconeiximent i una dotació económica anual digna per la seua llabor d’estudi, investigació i divulgació de la cultura valenciana».

Chiva: «Les seccions de la RACV fan un treball impagable, els gestors institucionals amaguen eixe treball en lloc de posar-ho en valor; VLC Unida és la ferramenta per a revertir esta injusticia».

Ahir dimarts, 15 de setembre, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, representada pel seu Decà En José Luís Manglano de Mas, ha rebut, en el Palua de la RACV situat en el carrer de les Avellanes de la ciutat de Valéncia, la visita de representants de Valéncia Unida encapçalats pel seu president Vicent González-Lizondo. A lo llarc de la reunió, que ha escomençat a les 12:30, el president de Valéncia Unida ha presentat els seus respectes al Decà i a l’institució, exponent part del seu programa en matèria de llengua i cultura, lo que ha segut molt ben acollit pel Decà de la centenaria institució que ha expost quina és la situació de l’entitat. Vicent González-Lizondo ha expressat al Decà de la RACV que:

S’impon un reconeiximent mereixcut al treball d’estudi, normativisació i promoció de la llengua valenciana que entitats centenàries com la Real Acadèmia de Cultura o Lo Rat Penat , entre unes atres, venen realisant durant molts anys, considerant necessari que tinguen una dotació digna per a que seguixquen en el seu quefer d’investigació i divulgatiu de la llengua i la cultura valencianes”. També ha manifestat que: “Els seus treballs i propostes llingüístiques no poden caure en l’oblit i s’han de tindre en consideració a nivell oficial i que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, fundació pública creada en 1915, és el referent de Valéncia Unida en matèria cultural i llingüística per lo que esta institució ha de contar en una partida presupostària digna i suficient en els presuposts de la Generalitat per a que els seus acadèmics duguen avant els seus treballs”.

Lizondo, Manglano i Chiva en la RACV.

La reunió ha transcorregut en un clima cordial i no han deixat de tractar-se alguns temes puntuals sobre la llengua i la cultura valencianes. Vicent González-Lizondo ha recordat l’adoctrinament que els alumnes patixen en les escoles i no ha faltat alguna referència a la AVL sobre la que Vicent González-Lizondo ha afirmat que: “El conflicte llingüístic s’ha de desactivar en benefici del futur del valencià i l´Acadèmia Valenciana de la Llengua en conte de servir per ad açò, que és per a lo que en teoria fon creada, ha servit per a perpetuar una de les dos postures enfrontades, deixant de ser una possible solució i passant a ser part del problema”. També ha expost que “s’impon la necessitat de que la Direcció General de Política Llingüística redacte uns nous “Criteris Llingüístics de l’Administració de la Generalitat Valenciana” que respecten la realitat llingüística valenciana”, proponent la derogació de la AVL o si açò no és possible d’immediat prendre les mides llegislatives necessàries per a reformar-la, exigint a la AVL que complixca en els fins que marquen la llei de la seua creació a on s’establix entre uns atres que: “L’ent se basarà en la tradició lexicogràfica i lliterària i la realitat llingüística genuïna valenciana”, cosa que no ve fent llançant-se en els braços de l’Institut d’Estudis Catalans. La reunió ha segut calificada com a molt satisfactòria tant per la RACV com per Valéncia Unida.